Pop-up Drive in

Pop-up Drive-in, getorpedeerd door twee buurvrouwen

 

De pop-up drive-in bij Schevelingen is per direct dicht. Noodgedwongen...

Na aanhoudende verzonnen klachten van twee buurvrouwen heeft de Gemeente Helmond zich gedwongen gevoeld een dwangbevel uit te vaardigen tegen de twee jonge ondernemers Bart en Koen van Thiel. 

De beide ondernemers hebben enige weken geleden een pop-up drive-in rondom hun restaurant Schevelingen aangelegd, waarbij automobilisten, volkomen coronaproof, rondom het restaurant rijden tot in de grote tent met open keuken en aldaar hun bestelde waren krijgen aangeleverd. Bij de uitgang is, nog in de tent, een extra frietkeet geplaatst, waarin Pieperz frites wordt gebakken als ondersteuning bij vele hoofdgerechten

 

Het dwangbevel komt erop neer dat in de frietkeet geen Pieperz frites meer mag worden gebakken en tevens ook geen keuken apparatuur meer gebruikt mag worden wat fungeert als bakfaciliteiten want volgens twee buurvrouwen, aan weerszijden van Schevelingen, veroorzaakt dat stank- en geuroverlast. De boete is gesteld op liefst € 5.000,-!

 

Zonder de keuken apparatuur en frietkeet is het pop-up initiatief economisch niet haalbaar. Het alternatief, aanvoeren van frites en gebakken gerechten vanuit de reguliere keuken van Schevelingen, is logistiek nogal ingewikkeld en economische onrendabel. Deze ervaring hebben we afgelopen 2 dagen opgedaan, het is niet werkbaar en wij willen ook geen concessies doen aan kwaliteit. Dan maar stoppen.

 

Eigenaar Bart van Thiel: toen we enige weken geleden dit initiatief startten, vroegen we onze buurvrouwen om toestemming. Met die toestemming zou het volgens de gemeente geen enkel probleem zijn om tot 1 januari de situatie te gedogen. 

Iedereen begrijpt dat we in deze coronatijd het moeilijk hebben ons hoofd boven water te houden. Beide buurvrouwen weigerden echter ons te hulp te komen. 

 

Een beweerde zelfs dat al zou er ooit enige overlast kunnen komen van muziek, geur- of uitlaatgassen ze dit helemaal niks interesseerde, maar dat de kleur van de tent haar niet beviel en dat ze daarom weigerde het initiatief te gedogen. De kleur van de tent had groen moeten zijn volgens haar

De ander klaagde ook over allerlei geur- en stankoverlast, maar ook dat is totaal uit haar duim gezogen, want de frietkeet en openkeuken staat voor haar aan de andere kant van Schevelingen.

Bovendien hebben we dubbele carbonfilters geplaatst in de afzuiginstallatie, die alle geur wegnemen.

De buurvrouw, binnen voor de tv zittend, kan absoluut geen overlast hebben ondervonden, ook niet van uitlaatgassen met een dagelijks bezoek van 25 a 60 auto's bij de drive in en dit tussen de korte openingstijden van 16:00 uur en 20:00 uur. Beide vrouwen zijn gewoon niet fair het lijkt wel afgunst en er gewoon op uit ons te ruïneren, uit wraakzucht of weet ik het.
Besef dat ze met dit besluit ook werknemers en regionale toeleveranciers zullen duperen zal er ook wel niet zijn.

 

Maar goed, door hun aanhoudend geklaag heeft de Gemeente, die in alle opzichten heeft geprobeerd mee te werken, niets anders kunnen doen dan de bakfaciliteiten en frietkeet in de tent te verbieden. En daarmee wordt de drive-in de nek om gedraaid.